titel

 

20e anniversaire Lidderuucht Lëtzebuerg a.s.b.l.   1984-2004

 20 Joer an ee neie Fändel

Wa mir sangen, da sangt mat
Wa mir feieren, da feiert mat

webfaendelgross230

Giedelen:
Mme Doris BEIDELER-SCHROEDER (Réiser)
Mme Liliane CRUCHTEN-GREHTEN (Peppeng)
Mme Marguy HARSCH-ERSFELD (Schëffleng)
Mme Sonja HEINESCH (Gasperech)
Mme Josette HORNICK-KIEFFER (Weimeschhaff)
Mme Liesel JUCHEMS-GEVENICH (Rued-Sir) 

Pätteren:
M. Jos BEMTGEN (Bartreng)
M. Marcel BLUM (Esch-Uelzecht)
M. Mike RISCH (Zéisseng)