D'Lidderuucht presentéiert Iech seng nei CD mat Lëtzebuerger Lidder. Bei all CD ass e gratis Textbichelchen dobäi. 

Dir kritt des CD "Dat elei an dat elo" nëmmen op onsen Optrëtter ze kafen oder duerch Iwwerweisen vun 18.- €/CD (CD 15.- € + 3.- € Porto) op de CCPL:

IBAN LU96 1111 1324 9186 0000 mam Vermierk “Dat elei an dat elo“ an der “Liwweradress“.

Dovun ass 1.- € fir e gudden Zweck.

K1600 Dat elei an dat elo Cover  K1600 Dat elei an dat elo Inlay

Ons viregt CD “Wat D’Heemecht ass” ass och nach ze kréien. Bei all CD ass e gratis Textbichelchen dobäi.

Dir kritt des CD "Wat D’Heemecht ass" nëmmen op onsen Optrëtter ze kafen oder duerch Iwwerweisen vun 18.- €/CD (CD 15.-€ + 3.-€ Porto) op de CCPL:

IBAN LU96 1111 1324 9186 0000 mam Vermierk “Wat d’Heemecht ass“ an der “Liwweradress“.

Dovun ass 1.- € fir e gudden Zweck.

WatHeemechtTitel 300 310   WatHeemechtInlay 335 300

Wann Dir déi zwou CDen wëllt kafen, kënnt Dir dat duerch Iwwerweisen vun 33.- € (CDen 30.- € + 3.- € Porto) op de CCPL

IBAN LU96 1111 1324 9186 0000 mam Vermierk “Dat elei an dat elo - Wat d’Heemecht ass ..“ an der “Liwweradress“.