Liste of events

Date StartTime EndTime Description Location
Sunday 21 June 2020

Concert UGDA-Museksdag

Plëss (Place d'Armes)
Sunday 05 July 2020 14:00 17:00

Lidderuucht Optrëtt Miersch (Grupp UFA)

Mersch, Luxembourg
Thursday 16 July 2020

Optrëtter Folkloriada (CIOFF) UFA Russland
18.07-01.08

Oufa, Bachkirie, Russie
Sunday 27 September 2020 15:00 17:00 Concert HPPA Sacré-Coeur Belair Homes Pour Personnes Agées Asbl, 48 A Avenue Gaston Diderich, 1420 Luxembourg
Sunday 11 October 2020 15:00 17:30 Concert Fondation Pescatore Fondation J.P. Pescatore, 13 Avenue Jean-Pierre Pescatore, 2324 Luxembourg
Saturday 21 November 2020 20:00 23:00 Lidderuucht Bühnewierk Kulturkommisioun Lëntgen Festsall " A Mouschelt" 250 rte de Fischbach L-7447 Lintgen (Lëntgen)
Sunday 29 November 2020 14:30 16:00 Concert Lidderuucht Adventsbasar Heischent Fraen a Mammen Kulturzenter 34, Neiewee L-9157 Heiderscheid