Liste der Auftritte

Datum Anfang Ende Beschreibung Adresse
Sonntag 27 September 2020 15:00 17:00 Concert HPPA Sacré-Coeur Belair Homes Pour Personnes Agées Asbl, 48 A Avenue Gaston Diderich, 1420 Luxembourg
Sonntag 11 Oktober 2020 15:00 17:30 Concert Fondation Pescatore Fondation J.P. Pescatore, 13 Avenue Jean-Pierre Pescatore, 2324 Luxembourg
Samstag 21 November 2020 20:00 23:00 Lidderuucht Bühnewierk Kulturkommisioun Lëntgen Festsall " A Mouschelt" 250 rte de Fischbach L-7447 Lintgen (Lëntgen)
Sonntag 29 November 2020 14:30 16:00 Concert Lidderuucht Adventsbasar Heischent Fraen a Mammen Kulturzenter 34, Neiewee L-9157 Heiderscheid