Liste d'Événements

Date de début Heure de début Heure de fin Description Adresse
Dimanche 05 Juillet 2020 14:00 17:00

Lidderuucht Optrëtt Miersch (Grupp UFA)

Mersch, Luxembourg
Jeudi 16 Juillet 2020

Optrëtter Folkloriada (CIOFF) UFA Russland
18.07-01.08

Oufa, Bachkirie, Russie
Dimanche 27 Septembre 2020 15:00 17:00 Concert HPPA Sacré-Coeur Belair Homes Pour Personnes Agées Asbl, 48 A Avenue Gaston Diderich, 1420 Luxembourg
Dimanche 11 Octobre 2020 15:00 17:30 Concert Fondation Pescatore Fondation J.P. Pescatore, 13 Avenue Jean-Pierre Pescatore, 2324 Luxembourg
Samedi 21 Novembre 2020 20:00 23:00 Lidderuucht Bühnewierk Kulturkommisioun Lëntgen Festsall " A Mouschelt" 250 rte de Fischbach L-7447 Lintgen (Lëntgen)
Dimanche 29 Novembre 2020 14:30 16:00 Concert Lidderuucht Adventsbasar Heischent Fraen a Mammen Kulturzenter 34, Neiewee L-9157 Heiderscheid